Gimnastyka korekcyjna

Wszystkie dzieci w naszych placówkach biorą udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, która odbywa się w ramach czesnego. Zajęcia prowadzi dyplomowany instruktor, dbający o poprawność i bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń.