Integracja sensoryczna

W naszym przedszkolu mieści się gabinet Integracji Sensorycznej "Dziecięce Zmysły", prowadzony przez dyplomowaną terapeutkę Panią Agnieszkę Czapską.

W ramach czesnego prowadzone są ogólnorozwojowe zajęcia na bazie Integracji Sensorycznej
Zajęcia mają charakter profilaktyczny ich celem jest wspomaganie rozwoju Integracji Sensorycznej oraz wychwycenie ewentualnych zakłóceń w tym zakresie/ będących wskaźnikiem do pogłębionej diagnozy.

Zajęcia wpływają na ogólną poprawę kondycji fizycznej (napięcie mięśniowe rąk i nóg, reakcje równoważne, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę małą).

Na zajęciach proponowane są dzieciom zabawy, które dostarczają doznać z różnych zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, zmysł równowagi) z wykorzystaniem sprzętu podwieszanego.

więcej na stronie gabinetu: www.dzieciecezmysly.pl