Kadra

Kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedów, psychologa, doradcy metodycznego, nauczyciela zajęć umuzykalniających prowadzonych innowacyjną metodą Gordona, nauczycieli języka angielskiego – lektorów ze szkoły językowej Mała Lingua, lektorów języka francuskiego, instruktorów zajęć dodatkowych.

Tworzymy wspierającą się grupę osób, dokładamy wszelkich starań aby każde dziecko czuło się u nas dobrze. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Wszystkie nasze nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.