Kadra

Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, psychologa, doradcy metodycznego, terapeuty Integracji Sensorycznej, nauczyciela zajęć umuzykalniających prowadzonych innowacyjną metodą Gordona, nauczycieli języka angielskiego – specjalistów z Centrum Helen Doron Wola, lektorów języka francuskiego, instruktorów zajęć dodatkowych.

Wszystkie ciocie i wujek tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każdy maluszek czuł się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Wszyscy nasi nauczyciele/ki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.