Program Przedszkola

W procesie wspierania rozwoju i edukacji dzieci szczególną uwagę skupiamy na nauczaniu wielopoziomowym. Nadrzędnym priorytetem kadry jest indywidualne podejście do każdego dziecka we wszystkich dziedzinach rozwoju.

W przedszkolu Kids&Garden realizowany jest program „Ku dziecku” wydawnictwa Nowa Era opracowany na podstawie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zgodnie
z założeniami programu, przestrzeń edukacyjna w przedszkolu jest uporządkowana, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Każdy wychowanek ma możliwość rozwoju inteligencji poprzez zabawę zgodnie z własnymi potrzebami dzięki bogato wyposażonym kącikom zainteresowań.

Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

W PROGRAMIE ROZSZERZONYM OFERUJEMY:

 • Elementy glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego – nowatorskiej i skutecznej metody przygotowującej do nauki czytania i pisania
 • Dziecięcą matematykę wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Elementy filozofii Marii Montessori
 • Zajęcia ruchowe
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Zabawy paluszkowe – usprawniające ruchy w zakresie motoryki małej
 • Gimnastykę buzi i języka
 • Pedagogikę zabawy wg opracowań Polskich Pedagogów i Animatorów
 • Aktywne słuchanie muzyki wg metody Bati Strauss
 • Elementy Edukacji przez ruch wg Doroty Dziamskiej
 • Bajkoterapię
 • Arteterapię