Zajęcia dodatkowe

WARSZTATY BĘBNIARSKIE PROWADZONE W JĘZYKU FRANCUSKIM – warsztaty prowadzone cieszą się ogromnym powodzeniem uczestnictwa przedszkolaków Kids&Garden. Stanowią dla dzieci doskonałą formę ekspresji muzycznej i ruchowej. Otoczenie instrumentów (m. in. conga, djembe, bongosy, grzechotki: marakasy, orzechy, jajka, janczary, inne) i ich dźwięków uwrażliwią dzieci i przyczyniają się do twórczego rozwoju.

ZAJĘCIA TANECZNE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM – taniec powala dzieciom na kształtowanie płynności ruchów, zręczności i koordynacji ruchowej. Zajęcia zapewniają dynamikę, wiele ruchu, wzmacniają pewność siebie.

AIKIDO/KARATE - uczestnictwo w zajęciach zapewnia koordynację ruchów, kontrolę emocji, poprawę koncentracji i pewności siebie. Zajęcia dają możliwość rozładowania dziecięcej energii. Zajęcia prowadzone są przez trenera, który poprzez sport kształtuje postawę szacunku do drugiego
człowieka.

BASEN - (Nauka pływania)- zajecia ruchowe dzięki którym dzieci nabiorą nie tylko umiejetność swobodnego poruszania sie w wodzie, poprawiają wytrzymałość i koordynację ale także będą kształtować zdrowy styl życia w duchu sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3, prowadzą je dwie instruktorki.

SZACHY - Koncepcja prowadzenia nauki gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi.
Obserwując zachowania dzieci witających z entuzjazmem nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć należy stwierdzić, iż ten rodzaj zajęć znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań. Z pedagogicznego punktu widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych, takich jak: umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość w dążeniu do wybranego celu, przezorność i odpowiedzialność za własne decyzje. Szachy uczą obiektywnego myślenia i nie lekceważenia żadnego przeciwnika.