Zerówka

W naszym przedszkolu funkcjonuje oddział klasy „0” przygotowujący do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. W programie wykorzystujemy nowatorskie i skuteczne metody nauki pisania i czytania. Przeprowadzamy dwa razy w roku diagnozę przedszkolną: wstępną i końcową. Na podstawie diagnozy wstępnej opracowujemy indywidualny program wspierania rozwoju dziecka. Na podstawie diagnozy końcowej opracowujemy dla rodzica informację o gotowości szkolnej na druku MEN.